Xico

2019/20

Real SC

2018/19 Belenenses SAD
2017/18 Oriental
2016/17 Oriental
[Jun.A S19]
2015/16 Oriental
[Jun.A S19]
2014/15 Oriental
[Jun.B S17]
2013/14 Oriental
[Jun.B S17]
2012/13 Oriental
[Jun.B S16]
2011/12 Oriental
[Jun.C S15]